1. Chính sách Quyền riêng tư

Dotechno Japan LLC (“Dotechno”) đảm bảo cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn.
Địa chỉ trang web này là https://tinviet24.com Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do Dotechno sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, Dịch vụ cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng các cookie và các công nghệ khác được nêu trong chính sách này.

1.1. Cookie

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi thu thập thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Trang Web của mình và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Người sử dụng, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Người sử dụng và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc trang web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những chuyển động trong trang web của chúng tôi.

1.2. Google Analytics

Chúng tôi dùng Google Analytics để thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập trên website của chúng tôi.
Vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để đảm bảo rằng bạn thoải mái với cách họ sử dụng cookie.
Google Analytics

2. Thông tin hiện trên website

Dotechno sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với Dịch vụ của mình nhưng Dotechno không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối.
Dotechno cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, v.v... cho các website này.

3. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng Dịch vụ để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ Dịch vụ rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Dotechno sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp Dịch vụ. Dotechno cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.
Dotechno có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn tới Dịch vụ.