Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quy định, từ ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Từ ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR /// GIA BÁCH Từ ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR - GIA BÁCH

Từ ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp ở Cà Mau chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR

Ngày 14.9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết từ ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Trước đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau có văn bản thống nhất cho các doanh nghiệp tiếp tục cấp và lưu hành song song 2 loại giấy đi đường (giấy đi đường có mã QR và giấy đi đường không có mã QR) đến hết ngày 15.9. Sau thời gian trên, tức ngày 16.9 trở đi, người lao động của doanh nghiệp chỉ được sử dụng giấy đi đường có mã QR.

Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện được các thao tác tự cấp giấy đi đường có gắn mã QR, đề nghị doanh nghiệp chủ động liên hệ Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện.

Đối với người lao động được doanh nghiệp cấp giấy đi đường, khi di chuyển trên đường, chỉ cần xuất trình giấy đi đường, không phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi danh sách kết quả xét nghiệm Covid-19 của người lao động theo định kỳ 3 ngày/lần/100% lao động đến UBND cấp xã nơi công nhân ở (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có chế biến thủy sản) hoặc UBND cấp xã nơi có trụ sở của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình, dự án đầu tư xây dựng; các cơ sở sơ chế ngư nông, lâm, sản; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô từ 11 người trở lên).

Ngày 14.9: Thông báo 276 ca Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh thành

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các công trình, dự án đầu tư xây dựng; các cơ sở sơ chế ngư, nông, lâm sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô từ 11 người trở lên đã gửi kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đến UBND cấp huyện nhưng chưa được xem xét, chấp thuận, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương để doanh nghiệp được thực hiện đến hết ngày 15.9.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cũng quy định, sau ngày 15.9, phải có kế hoạch được UBND cấp huyện chấp thuận mới được thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phải tuân thủ nghiêm biện pháp “5K”; cam kết và thực hiện nghiêm xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ (3 ngày/lần cho 100% người lao động), gửi danh sách người lao động về UBND cấp xã nơi thực hiện công trình để kiểm tra, quản lý.