Xác định mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 12% so với năm 2020, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) thể hiện sự quyết liệt trong các hoạt động vận hành và kinh doanh của công ty trong năm 2021.

Năm 2020, EVNFinance đã nỗ lực vượt khó khăn từ dịch bệnh để đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng cũng như hoàn thành mục tiêu kinh doanh với những kết quả đáng ghi nhận: lợi nhuận trước thuế đạt 285 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch; tổng tài sản đạt 28.804,9 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,32%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 11,04% và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn khác đều tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2020 và đánh giá, dự báo về bối cảnh năm 2021, tại Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty diễn ra ngày 27.4 vừa qua tại Hà Nội, EVNFinance đã đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 là 320 tỷ đồng - tăng trưởng 12% so với lợi nhuận năm 2020 - để đảm bảo lợi ích của cổ đông, hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đồng thời củng cố cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Chú thích ảnh: EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 12% so với năm 2020
Chú thích ảnh: EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 tăng 12% so với năm 2020

Nói về mục tiêu lợi nhuận năm 2021, đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: “Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 12% khá thách thức đối với EVNFinance. Để bám sát mục tiêu và đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, EVNFinance đang quyết liệt tái cơ cấu, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số để tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như kiểm soát rủi ro”.

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông EVNFinance đã thông qua một số nội dung quan trọng: Thứ nhất, trong năm nay, EVNFinance sẽ triển khai công tác niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE sẽ mang lại cho EVNFinance nhiều cơ hội hợp tác mới do mức độ đánh giá độ tin cậy của thông tin doanh nghiệp công bố tại HOSE cao hơn so với các sàn giao dịch khác.

Thứ hai, EVNFinance sẽ triển khai xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm khẳng định mức độ tín nhiệm, năng lực tài chính của EVNFinance đồng thời nâng cao vị thế của EVNFinance, mang lại cho EVNFinance cơ hội tiếp cận tốt hơn với những đối tác, tổ chức và nguồn vốn nước ngoài.

Thứ ba, Đại hội đã thông qua đề án bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 cho EVNFinance. Theo đó, ông Phạm Trung Kiên trúng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và ông Lê Long Giang trúng cử thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Ban Lãnh đạo EVNFinance cũng xác định định hướng phát triển của Công ty sẽ trở thành một trong những công ty tài chính fintech hàng đầu tại Việt Nam. Với định hướng này, năm 2021 sẽ là năm bản lề quan trọng để EVNFinance đẩy mạnh công nghệ vào sản phẩm và công tác vận hành, mang lại những trải nghiệm mới cho khách hàng và những giá trị lớn hơn cho công ty.

Thanh Huyền