Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình chính thức công bố điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT hệ Công lập năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT Dân tộc nội trú

Điểm sàn và điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình.
Tuệ Nhi