(CL&CS) - Ngày 13/9, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã giải ngân 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) mã chứng khoán HVN.

Trước yêu cầu cấp bách phải khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), ngày 13/9/2021, SCIC đã giải ngân số tiền 6.894,9 tỷ đồng mua cổ phiếu để nắm giữ tối thiểu 31,08% vốn điều lệ của Vietnam Airlines.

Máy bay Airbus A-350 của VNA

Máy bay Airbus A-350 của VNA

Việc SCIC đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines góp phần bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải thiện khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Vietnam Airlines, hạn chế các tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ sớm hoàn tất Đề án tái cơ cấu tổng thể để đảm bảo thích nghi với tình hình mới, vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển bền vững.

Theo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035, SCIC xác định tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực nhà nước cần nắm giữ có tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ” theo định hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ.

Việc Vietnam Airlines được "bơm" gần 6.900 tỷ đồng lần này nằm trong kế hoạch đơn vị này được Nhà nước “hỗ trợ” thông qua gói 12.000 tỷ đồng. Cụ thể, hãng bay này được hỗ trợ cho vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng từ một số ngân hàng thương mại; 8.000 tỷ đồng còn lại Vietnam Airlines huy động thông qua thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông.

Trước đó ngày 7/7/2021, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng vay tín dụng trị giá 4.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo hình thức tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước.Trong tháng 7, tháng 8 vừa qua, gói 4.000 tỷ đồng đã được một số ngân hàng giải ngân về Vietnam Airlines.